7. hrvatski kongres o cestama

Fotografije uz članak 1
24.11.2019
24. - 26. studenog 2019., Opatija, Hrvatska

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr