Seminar ASFALTNI KOLNICI 2014.

Završeno! / Finished
Datum održavanja / Date: 06.02.2014. - 07.02.2014.
Mjesto održavanja / Place: Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb
Broj sudionika: 100
Broj školskih sati: 16
Broj GTR bodova: 6

PROGRAM

  • 06. veljače 2014.

09.30-09.45 Mr.sc. Miroslav Keller: Uvod u seminar

09.45-11.15 Mr.sc. Miroslav Keller: Sustav gospodarenja kolnicima

11.15-11.30 Pauza za kavu

11.30-12.30 Tomislav Šafran: Projektiranje obnove kolnika: potrebna terenska i laboratorijska ispitivanja

12.30-13.30 Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina: Korištenje deflektografa s padajućim teretom i geo-radara za utvrđivanje postojeće i projektiranje potrebne nosivosti kolnika

13.30-14.30 Pauza za ručak

14.30-15.30 Luka Krnić: Odabir nosivih i završnih slojeva asfaltnog kolnika

15.30-16.30 Tomislav Šafran: Tehnologije recikliranja asfaltnih kolnika po hladnom postupku

16.30-16.45 Pauza za kavu

16.45-18.15 Branimir Palković: Zakonska i tehnička regulativa u području bitumenskih veziva i bitumenskih mješavina

  • 07. veljače 2014.

08.30-09.30 Luka Krnić: Obveze izvoditelja radova i nadzora u procesu građenja/održavanja cesta

09.30-10.30 mr.sc. Mladen Fistrić: Korištenje različitih vrsta agregata u cilju postizanja optimalnih svojstava asfalta i doprinosa očuvanju okoliša i prirodnih resursa

10.30-11.30 Tatjana Đaković: Javna nabava radova i usluga u cestogradnji

11.30-12.00 Pauza za kavu

12.00-14.00 Danko Fundurulja: Primjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom na izgradnju/održavanje asfaltnih kolnika

14.00 Podjela potvrda o pohađanju seminara

BODOVI

Sudionici seminara ostvaruju pravo na ukupno 16 bodova, od toga 6 bodova iz građevinsko-tehničke regulative.


Voditelj: Mr.sc. Miroslav Keller

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr