O nama

Hrvatsko asfaltersko društvo (HAD) je udruga predstavnika asfaltne industrije osnovana s ciljem razvijanja naprednog i inovativnog pristupa u asfaltnoj industriji.

Osnovana je 1999 godine kao neprofitna organizacija s ciljem promoviranja asfaltnih i bitumenom vezanih proizvoda na tehničkim i komercijalnim osnovama

Naziv i sjedište

Hrvatsko asfaltersko društvo (HAD)
10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Telefon: +385 (1) 604 0265
Telefax: +385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr

Ciljevi Hrvatskog asfalterskog društva

Hrvatsko asfaltersko društvo je osnovano 1999. godine kao neprofitna krovna organizacija koja predstavlja industriju asfaltnih kolnika u Hrvatskoj. Industrija asfaltnih kolnika je široki sektor koji uključuje projektiranje, tehničke specifikacije, građenje i održavanje svih vrsta asfaltnih kolnika.
Ciljevi Hrvatskog asfalterskog društva su učinkovito predstavljanje interesa svih članica i promoviranje održivog korištenja i porasta korištenja proizvoda u kojima se koriste bitumenska veziva u gradnji i održavanju cestovnih i svih drugih kolnika. To uključuje promoviranje gospodarski učinkovitog korištenja asfaltnih materijala, razvoj novih asfaltnih materijala i tehnologija, organiziranje edukacija za članice, organiziranje seminara i savjetovanja iz područja asfaltnih tehnologija i poticanje, izradu i publiciranje tehničke regulative iz područja asfaltnih materijala i tehnologija. U svim svojim aktivnostima i u svakoj prilici Hrvatsko asfaltersko društvo i njegove članice će djelovati profesionalno, časno i u interesu opće dobrobiti.
Vlasnici/upravljači cestovne infrastrukture su prepoznali prednosti asfaltnih materijala kao prikladnog rješenja za građenje i održavanje najvećeg broja cestovnih i svih drugih kolnika. Prepoznate su i stalno se primjenjuju poboljšanja zdravstvenih i sigurnosnih aspekata pri korištenju asfaltnih materijala.

Tko može biti član Hrvatskog asfalterskog društva

Hrvatsko asfaltersko društvo (HAD) je udruga predstavnika asfaltne industrije otvorena za:
- sve proizvođače asfalta i ostalih bitumenom vezanih proizvoda
- izvoditelje asfalterskih radova
- asfaltne laboratorije
- proizvođače bitumena
- projektante asfaltnih kolničkih konstrukcija
- nadzorne inženjere
- proizvođače opreme za asfaltnu industriju
- isporučioce materijala za asfaltne proizvode
- pojedince koji su zainteresirani za asfaltnu tehnologiju

Predsjednik i članovi predsjedništva

Predsjednik:   Miroslav Keller

Članovi predsjedništva:
 • Zoran Škorić (Osijek-Koteks d.d., Osijek)
 • Tomislav Ravlić (Gravia d.o.o., Osijek)
 • Miro Mirković (Cesta d.o.o., Pula)
 • Branko Žic (GP Krk d.d., Krk)
 • Milivoj Palinić (Strabag d.o.o., Zagreb)
 • Darko Marković (Ceste Karlovac d.d., Karlovac)
 • Siniša Košćak (Colas Hrvatska d.d., Varaždin)
 • Ivan Kolarić (Tegra d.o.o., Čakovec)
 • Davor Mavar (Swietelsky d.o.o., Zagreb)
 • Marko Jerinić (Projektni biro Mavia)
 • Sladoljub Pezerović (Investinženjering d.o.o.)
 • Iztok Ramljak (Ramtech d.o.o.)

Financiranje rada Hrvatskog asfalterskog društva:
Sve aktivnosti i rad Hrvatskog asfalterskog društva financiraju se isključivo kroz članarine članica Društva. Visina članarine ovisi o kategoriji članstva.

Usluge koje nude članice Hrvatskog asfalterskog društva:

Područje aktivnosti članica HAD-a

 • Isporuka asfalta
 • Izvođenje svih asfalterskih radova
 • Projektiranje asfaltnih kolnika
 • Izvođenje asfaltnih prevlaka
 • Konzultantske usluge za asfalte
 • Proizvodnja asfaltnih postrojenja i opreme

Zahtjev za učlanjenje

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr