Održan seminar Ponovna upotreba/recikliranje asfalta i ostalog građevinskog otpada 28.02.2013.

25.02.2013

Predavanja i fotografije sa seminara dostupne su u rubrici Publikacije - Materijali s radionica

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr