Novi datum održavanja seminara Asfaltni kolnici / New date for seminar Asphalt pavements

Fotografije uz članak 1
30.09.2021
​Određen je novi datum održavanja seminara Asfaltni kolnici 2021: 30.09. i 01.10. 2021. u Opatiji, Amadria Park hoteli.

The new date for seminar Asphalt pavements 2021 is fixed: 30.09. and 01.10. 2021. in Opatija, Amadria Park hotels.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr