Održan 6. međunarodni seminar Asfaltni kolnici 2019 - više od 300 sudionika

Fotografije uz članak 1
04.04.2019

.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Radnička cesta 32/III
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr