Otvorene su prijave za 7. međunarodni seminar ASFALTNI KOLNICI 2020 / Registrations for 7th international seminar ASPHALT PAVEMENTS 2020 are open

13.12.2019

Opatija 23. i 24. 04. 2020.

Kotizacija za sudionike koji dolaze iz članica Hrvatskog asfalterskog društva iznosi 1.500 kuna a za ostale sudionike 1.900 kuna.

Registration fee for members of Croatian asphalt association is EUR 203, for others EUR 260.

Dodatne upite pošaljite na E-mail

Additional questions send on E-mail: info@h-a-d.hr

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr