Regulativa

  • Prijedlog nacrta Tehničkog propisa za asfaltne kolnike
  • Tehnički uvjeti za nosive slojeve kolnika tehnologijom recikliranja po hladnom postupku
  • Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika 

    Regulative možete pogledatii na sljedećem linku:

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr