Stručno usavršavanje

PROGRAM za 2023. godinu

Seminari i savjetovanja:
KONFERENCIJA ASFALTNI KOLNICI 2023
Radionice:

za sada nema u planu


Stručna putovanja:

za sada nema u planu

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr