Mr.sc. Mladen Fistrić

Mjesto i adresa stanovanja: Velika Gorica, M. Slatinskog 2.

Naziv i adresa tvrtke/institucije u kojoj je zaposlen: RAMTECH d.o.o., Zagreb

Telefon/mob.telefon: 091 2780 083

E-mail: mfistric@ramtech.hr

Zvanje: diplomirani inženjer geologije

Znanstveni stupanj: magistar građ. znanosti

ŠKOLOVANJE

UKUPNO RADNO ISKUSTVO

 • 03/1996 do 02/2004 Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  Znanstveni novak/asistent. Znanstveno-istraživački i nastavni rad u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1997. do 2001. godine sudjelovao na znanstveno-istraživačkom projektu “Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa”. U istraživačko zvanje asistenta izabran 16. veljače 2001. Od 2002. godine sudjelovao na znanstveno-istraživačkom projektu “Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina”.
 • 04/2004 - 11/2004 Bechtel Int.
  Inženjer u odjelu kontrole/osiguranja kvalitete. Inženjer u odjelu kontrole kvalitete na projektu izgradnje autocesteBregana-Split. Zadužen za kontrolu i osiguranje kvalitete proizvedenih kamenih agregata i asfalta.
 • 11/2004 - 06/2008 Cesta Pula d.o.o.
  Voditelj kontrole kvalitete.Voditelj sektora kontrole kvalitete u tvrtki Cesta d.o.o. iz Pule. Vodi laboratorij za kamene agregate i dva laboratorija za asfalt, zadužen za podešavanje parametara proizvodnje asfaltnih baza u Podbermu i Žminju. Ustrojava sustav tvorničke kontrole proizvodnje agregata u skladu s evropskim normama.
 • 06/2007 - 03/2008 Konstruktor Zlatar d.d.
  Voditelj asfalterskih radova. Rukovodi svim djelatnostima u sklopu proizvodnje i ugradnje asfalta. 03/2008 – 10/2011 Institut IGH d.d. Voditelj ispitivanja u laboratoriju za kamen i agregat. Organizira i provodi ispitivanja fizikalno – mehaničkih i mineraloško – petrografskih svojstava prirodnog kamena i agregata.
 • 10/2011 – danas Ramtech d.o.o.
  Voditelj Certifikacijskog odjela, Voditelj projekata financiranih iz EU fondova. Vodi certifikacijski odjel akreditiran za certifikaciju agregata, asfalta i bitumenskih veziva. Upravlja provođenjem projekta«Recycled Roads», sufinanciranog iz EU programa IPA Component IIIC – Regional Competitiveness Operational Programme, kojemu je cilj staviti u funkciju potpuno mobilni laboratorij za ispitivanje hladno recikliranih mješavina dobivenih recikliranjem kolničkih konstrukcija.

UŽE PODRUČJE RADA /SPECIJALIZIRANOSTI

Ispitivanja fizikalno – mehaničkih svojstava i mineraloško – petrografskih obilježja prirodnog kamena i agregata. Analiza i tumačenje dobivenih rezultata u cilju određivanja pogodnosti pojedinog kamenog materijala za određenu namjenu. Ispitivanja sastava i fizikalno – mehaničkih svojstava asfalta, ocjenjivanje kvalitete proizvedene asfaltne mješavine i ugrađenog sloja. Podešavanje parametaraproizvodnje asfaltnih postrojenja.

Radnje ocjenjivanja sukladnosti i certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje agregata, asfalta i bitumenskih veziva. Procedure i postupci prijave projekata financiranih iz evropskih fondova. Vođenje i izrada dokumentacije tijekom provođenja odobrenih EU projekata.

POPIS REFERENTNIH RADOVA I AKTIVNOSTI

Fistrić, Mladen; Tomašić, Ivan; Vrkljan, Maja: Influence of petrographical characteristics of silicate rocks on the quality of aggregates. Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, 14 (2002); 11-20.
Tomašić, Ivan; Fistrić, Mladen; Vrkljan, Maja: Estimation of Resistance of Stone Aggregates to Recrushing. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 9 (1997); 41-47.
Tomašić, Ivan; Fistrić, Mladen: Utjecaj teksturnih značajki na ugradnju kamena. Klesarstvo i graditeljstvo, 9 (1998), 1-2; 61-66.
M. Fistrić: Sustavni pristup odabiru arhitektonskog kamena. Klesarstvo i graditeljstvo, 12 (2001), 1-2; 11-14.
Dunda, Siniša; Kujundžić, Trpimir; Fistrić, Mladen: Travertine on the Zagreb Cathedral. Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, Ozkul, M., Yagiz, S., Jones, B. (ur.). Denizli : Kozan Ofset Matbaacilik San. ve Tic. Ltd. Sti. Ankara, 2005., 328-333.
Šimunić Buršić, Marina; Cancelliere, Stefano; Fistrić, Mladen: Limestone used for a unilayer vault-covering. Architectural and sculptural stone in cultural landscape, Proceedings of the Intern.Congress, Prikryl, Richard; Siegl, Petr (ur.). Charles University in Prague ; The Karolinum Press, 2004., 109-118.
Fistrić, M, Ženko, T, Ilijanić, N & Hrkač, R.: Utjecaj serpentina na svojstva i trajnost peridotita kao tehničko-granevnog kamena Influence of serpentine on properties and durability of peridotites as rock for construction purposes, 4. Hrvatski geološki kongres, Šibenik, 2010.
Barudžija, U, Kršinić, A, Kozarić, S, Tadej, N & Fistrić, M.: Litofacijesi, dijagenetski procesi i fizičko-mehanička svojstva stijena kamenoloma K-3 na području Sinawin-Sha'wa u Libiji
Lithofacies, diagenetic processes and physical-mechanical properties of rocks from K-3 quarry (Sinawin-Sha'wa area, Lybia), 4. Hrvatski geološki kongres, Šibenik, 2010.
Fistrić, M., Strineka, A., Rosković, R.: Properties of steel slag and steel slag asphalt concrete, 10. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 2010.

Aktivni član HZN/TO 196 Prirodni kamen i HZN/TO 535 Agregati.
Suradnja na izradi Tehničkog propisa za asfaltne kolnike.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr