Prof. dr.sc. Tatjana Rukavina, dipl.ing.građ.

Mjesto i adresa stanovanja: Zagreb, Zagrebačka cesta 98.

Naziv i adresa tvrtke/institucije u kojoj je zaposlen: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ulica fra AndrijeKačića Miošića 26, Zagreb

Telefon/mob.telefon: +385 1 4639327/+385 98387342

E-mail: rukavina@grad.hr

Zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva

Znanstveni stupanj: doktor građ. znanosti

ŠKOLOVANJE

 • 1976. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu
 • 1978. godine položio stručni ispit
 • 1988. godine stekao zvanje magistra znanosti iz područja građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (magistarski rad „Ravnost cesta s asfaltnim kolnikom“)
 • 1993. godine stručno usavršavanje u Velikoj Britaniji (UK sustav gospodarenja cestama (Rendal, Palmer and Tritton Consulting Engineers, London; Cestovne uprava u Herfordshireu)

UKUPNO RADNO ISKUSTVO

 • 1988. do 1991. Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, projektant suradnik
 • 1993. do 2000. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, znanstveni asistent
 • 2000. do 2004. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, docent
 • 2004. do 2008., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, izvanredni profesor
 • 2008. do 2013., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, redoviti profesor

UŽE PODRUČJE RADA /SPECIJALIZIRANOSTI

Održavanje nastave (predavanja i vježbi) na Građevinskom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju (predmeti: Savitljive kolničke konstrukcije, Krute kolničke konstrukcije), na diplomskom studiju (predmeti: Kolničke konstrukcije, Aerodromi, Metode poboljšanja tla, Gospodarenje kolnicima).

Znanstveno istraživački rad iz područja građevinsko prometne tehnike usmjeren je prvenstveno na istraživanje ponašanja kolničkih konstrukcija, posebice na mogućnosti optimalizacije i racionalizacije projektiranja, građenja te sustavnog upravljanja i održavanja kolničkih konstrukcija. Dio znanstvenog rada vezan je uz nerazorne metode kontinuirane ocjene stanja kolničkih konstrukcija. Pored navedenog dio znanstvenog rada usmjeren je na segment zaštite okoliša.

Stručni radovi, studije, elaborati i ekspertize iz područja projektiranja kolničkih konstrukcija cesta, prometnih površina zračnih, riječnih i morskih luka, gospodarenja kolnicima kao i područja ekologije (primjena novih materijala pri sanacijama odlagališta komunalnog otpada, zaštita od prometne buke). Recenzije idejnih i glavnih projekata autocesta, cesta i ostalih prometnih površina.

POPIS REFERENTNIH RADOVA I AKTIVNOSTI

 • Knjiga
  Dragčević, V., Rukavina, T., Donji ustroj prometnica, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb 2006., str 197.
 • Poglavlje u knjizi
  Rukavina, T., Dragčević, V., Ožbolt, M., Posebne asfaltne mješavine, Dani prometnica 2008, Tehnički, ekonomski i ekološki aspekti, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Denona d.o.o., 2008., str. 87-144.
  Rukavina, T., Ožbolt, M., Sustav gospodarenja kolnicima - prikupljanje podataka, Gospodarenje prometnom infrastrukturom, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, 2009., str. 95-176.
  Rukavina, T., Termografija na prometnicama, Prometnice - nove tehnologije i materijali, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, 2010., str. 315-366.
  Lakušić, S., Rukavina, T., Primjena asfalta na željeznici, Prometnice - nove tehnologije i materijal, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, 2010., str. 481-528.
  Šimun, M., Škerlj, S., Popović, B., Rukavina, T., Novi pristup projektiranju sanacije asfaltnih kolnika autocesta, Projektiranje prometne infrastructure, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, 2011., str. 347-388.
  Stančerić, I., Rukavina, T., Dragčević, V., Ožbolt, M., Sontaki K., Vizualni pregled kolničkih površina u okviru sustava gospodarenja aerodromima, Projektiranje prometne infrastructure, Lakušić, S. (ur.), Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice, 2011., str. 389-422.
 • Radovi u časopisima i na konferencijama u posljednjih pet godina
  Dimter, S., Rukavina, T., Dragčević, V., Strength Properties of Fly Ash Stabilized Mixes, Road materials and pavement design, 12, 2011, 3, str. 687-697
  Ožbolt, M., Rukavina, T., Stančerić, I., Mogućnosti GPR uređaja pri snimanju kolničkih konstrukcija, ''Građevinar'' 61 (2009) 3, str. 251-259.
  Šimun, M., Rukavina, T., Kriteriji uzdužne ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika, ''Građevinar'' 61 (2009) 12, str. 1143-1152.
  Dimter, S., Rukavina, T., Barišić, I., Application of the Ultrasonic Method in Evaluation of Properties of Stabilized Mixes, ''The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering'' 6 (2011) 3; str. 177-184.
  Barišić, I., Rukavina, T., Dimter, S., Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji, ''Građevinar'' 63 (2011) 2, str. 135-142.
  Ožbolt, M., Rukavina, T., Domitrović, J., Comparison of the Pavement Layers Thickness Measured by Georadar and Conventional Methods – Examples from Croatia, ''The Baltic Journal of road and bridge engineering'' 7 (2012) 1; str. 30-35.
  Dimter, S., Rukavina, T., ''Effect of temperature on strength development of fly ash stabilized mixes'', 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, 2008.
  Rukavina, T., Domitrović, J., Ožbolt, M., ''Influence of new vehicle types on road pavement design in Croatia'', 16th IRF World Road Meeting - Sharing the road, Lisabon, International Road Federation, 2010., pp. 1386-1392.
  Ožbolt, M., Rukavina, T., Domitrović, J., ''Comparison of pavement layers thickness measured by ground penetrating radar and conventional methods'', Road and Rail Infrastructure, Lakušić, S. (ur.)., Opatija, 2010., pp. 365-372.
  Domitrović, J., Rukavina, T., Ožbolt, M., ''Utjecaj novih tipova vozila na savitljive kolničke konstrukcije'', 10th Slovenian Road and Transportation Congress - Zbornik referatov 2. Del, Janez Žmavc (ur.)., Portorož, 2010., pp. 819-825.
  Kopitar, D., Skenderi, Z., Rukavina, T., ''Influence of calandering on properties of nonwoven needlepunched geotextiles'', 4th International Technical Textiles Congress, Sariişik, Merih; Karabay Gülseren (ur.)., Istanbul, 2010., pp. 99-100.
  Domitrović, J., Rukavina, T., Ožbolt, M., ''Effect of traffic load on behaviour of flexible pavements – examples from Croatia'', Road and Rail Infrastructure, Lakušić, S. (ur.)., Zagreb, 2010., pp. 373-380.
  Kuvačić, B., Halle, M., Rukavina, T., ''The structure management system on Croatian highways'', XXIVth World Road Congress – Proceedings, Mexico City, 2011.
  Rukavina, T., Šimun, M., Rajič, S., ''Cold mix recycling procedure during execution of asphalt pavement structure base courses - Croatian case study'', XXIVth World Road Congress – Proceedings, Mexico City, 2011. Halle, M., Rukavina, T., Domitrović, J., ''Influence of Temperature on Asphalt Mixture Stiffness Modulus'', E&E Congress 2012 proceedings. Istanbul, 2012., P5EE-143
  Kopitar, D., Skenderi, Z., Rukavina, T., ''Influence of pressure on hydraulic properties of nonwoven geotextiles'', Book of Proceedings 12th AUTEX World Textile Conference INOVATIVE TEXTILE FOR HIGH FUTURE DEMANDS, Mijović, Budimir; Ujević, Darko; Petrak, Slavenka; Grancarić, Ana Marija; Glogar, Martinia Ira; Salopek Ćubrić, Ivana (ur.)., Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012., pp. 417-422.
  Kopitar, D., Skenderi, Z., Rukavina, T., ''Mechanical properties of needlepunched and calendering nonwoven textile from polypropylene and polyester fibres'', Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing and Design Conference, Dragčević, Zvonko (ur.)., Zagreb: Faculty of Textile Technology, 2012., 164-169.
  Milovanović, B., Domitrović, J., Rukavina, T., ''Application of Infrared Camera for Quality Control during Paving'', Road and Rail Infrastructure II, Proceedings of the Conference CETRA 2012, Stjepan Lakušić (ur.). Zagreb, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2012., pp. 267-272.
  Strineka, A., Šimun, M., Rukavina, T., ''Resistance of asphalt courses to permanent deformations in the form of ruts'', Road and Rail Infrastructure II, Proceedings of the Conference CETRA 2012, Stjepan Lakušić (ur.). Zagreb, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2012., pp. 259-266.
  Šimun, M., Rukavina, T., Keller, M., ''Karakteristike vozne površine mostova u ovisnosti o sustavu hidroizolacija - asfaltni kolnik'', Zbornik radova na CD-u, Treći BiH kongres o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2012.
  Kopitar, D., Skenderi, Z., Rukavina, T., ''Netkani geotekstil'', Zbornik radova 2. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, Darko, Penava, Željko (ur.)., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2009., str. 113-116.
  Domitrović, J., Dragčević, V., Rukavina, T., ''Utjecaj tipova i starosti kolnika na razinu buke'', Ekološki problemi prometnog razvoja, Steiner, Sanja (ur.)., Zagreb, 2011., str. 143-151
  Rukavina, T., Ožbolt, M., Domitrović, J., ''Utjecaj osovinskog opterećenja na dimenzioniranje savitljivih kolničkih konstrukcija'', 5. Hrvatski kongres o cestama – Zbornik radova na CD-u, Tatjana Rukavina (ur.)., Cavtat, 2011.
 • Studije, ekspertize, projekti (posljednjih pet godina)
  Rukavina, T., Ocjena nosivosti kolničke konstrukcije (strukturalni kapacitet) autoceste A3, Bregana – Zagreb – Lipovac dionica Oprisavci – Spačva, 2009.
  Interpretacija rezultata mjerenja FWD uređajem obilaznica Beograda LOT 3 i probna dionica (PD), 2010
  Rukavina, T., Određivanje PCN vrijednosti kolničke konstrukcije postojećih manevarskih površina zračne luke Zadar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Naručitelj: Zračna luka Zadar., svibanj 2011.
  Stručno mišljenje o kontra nagibima zaustavnih traka na autocesti A3 (dionica Ivanja Reka – Križ i Ivanja reka Bregana) te autocesti A1 (dionica Otočac – tunel Sveti Rok), 2009
  Stručno mišljenje o varijantnim rješenjima kolničke konstrukcije Logističkog centra Jastrebarsko, prosinac 2010.
  Stručno mišljenje i prijedlog sanacije; Kolnička konstrukcija prometnih površina i manipulativnog platoa Cinčaonice za vruće pocinčavanje u Ličkom Osiku, studeni 2011
  Projektiranje kolovozne konstrukcije autocesta Zenica – Sarajevo, dionica Drivuša – Kakanj, sekcija Biljševo (Lučani) – Kakanj; stacionaža (po idejnom projektu) km 6+300 do km 15+180., 2008
  Kontejnerski terminal Brajdica – II faza izgradnje; produženje obale (nova obala), 2008
  Idejni projekt kolničke konstrukcije projekt prometnica i skladišnih prostora za TE Koprivnički Ivanec, 2010
  Dimenzioniranje kolničke konstrukcije privremenih pristupnih prometnica vipnetovih osnovnih postaja, 2010
  Glavni projekt kolničkih konstrukcija; Elektrana na biomasu ˝Koprivnički Ivanec˝, lipanj 2011
  Projekt kolničke konstrukcije; Most kopno – otok Čiovo u Trogiru sa pristupnim cestama, veljača 2012.
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice); jedan kolnik, ožujak 2012.
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Čvorište "Lužac" u km 1+790.83, ožujak 2012.
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Čvorište "Vukovar Jug" u km 7+204.98, ožujak 2012.
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Poddionica od čvora Bršadin sjever (križanje sa D55) u km 2+980 do spoja na državnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Poddionica od čvorišta "Vukovar Jug" u km 7+620 do spoja na državnu cestu D2 Sotin u km 13+960
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Poddionica od čvorišta "Bršadin" u km 0+000 do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 8+550; drugi kolnik
  Glavni projekt kolničke konstrukcije; Obilaznica grada Vukovara, dio građevine: Čvorište "Bršadin" u km 0+555.87
  Projekt kolničkih konstrukcija; Međudržavni most preko rijeke Save kod Gradiške na dionici brze ceste u Republici Hrvatskoj: Okučani – granica Bosne i Hercegovine i na dionici autoceste E661 u Bosni i Hercegovini: Gradiška-granica Republike Hrvatske, lipanj 2012.
  Projekt kolničke konstrukcije; Kontejnerski terminal Luke Gaženica, Zadar; dio građevine: južni plato terminal, kolovoz 2012
 • Tehnički uvjeti
  Tehnički uvjeti za radove na autocestama, Knjiga 3 - Kolnička konstrukcija, voditelj knjige, rujan 2008.
  15.3.3. Tehnički propis za betonske kolničke konstrukcije, prijedlog, rujan 2009.
  15.3.4. Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2010 – KNJIGA I, poglavlje 3 – POLAGANJE GEOTEKSTILA I GEOMREŽA, kolovoz 2010.
  15.3.5. Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika, podloga za izradu propisa za Asfaltne kolničke konstrukcije, ožujak 2012.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr