Branimir Palković

Mjesto i adresa stanovanja: Zagreb, Selska cesta 92

Naziv i adresa tvrtke/institucije u kojoj je zaposlen: slobodni konzultant

Telefon/mob.telefon: 098 209 668

E-mail: palkovic.branimir@gmail.com

Zvanje: diplomirani inženjer kemijske tehnologije

ŠKOLOVANJE

 • Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološki odjel za naftu u Sisku

UKUPNO RADNO ISKUSTVO

Institut IGH u Zagrebu, Laboratorij za asfalt i Odsjek za tehnologiju asfalta - Voditelj Laboratorija za asfalt od 1986. do 2002. godine - Član Ekspertnog tima IGH za područje asfaltne tehnologije od 2003. do 2009. godine

UŽE PODRUČJE RADA /SPECIJALIZIRANOSTI

Projektiranje bitumenskih mješavina, kontrola proizvodnje i ugradnje asfalta, tehnički uvjeti za građenje i održavanje asfaltnih kolnika, tehnička regulativa „Novoga i Općeg pristupa“

POPIS REFERENTNIH RADOVA I AKTIVNOSTI

 • A. Važnije stručne publikacije
  Palković B.,Šolc A. (1987), Značenje temperature ostakljenja i WLF jednadžbe za karakterizaciju bitumena, Zbornik radova I. jugoslavenskog simpozija o bitumenu, Poreč
  Pejnović V.,Palković B., Ramljak Z. (1980),Utjecaj granulometrijskog sastava kamene smjese na svojstva asfaltnog uzorka, CIM 26,
  Palković B.,Galjanić S., Segedi B. (1981), O ulozi tekućih i kontrolnih ispitivanja pri kontroli kvalitete asfalta, Zbornik radova II. jugoslavenskog simpozija o bitumenu i asfaltu, Poreč
  Ramljak Z., Pejnović V., Fučić B., Palković B. (1982), Istraživanja materijala i konstrukcija namijenjenih za izradu križanja cestovnih prometnica, Građevinski institut Zagreb.
  Palković B. i suradnici (1985), Istraživanje mogućnosti primjene karbonatnog drobljenog pijeska 0/2 mm za izradu habajućih slojeva kolničkih konstrukcija namijenjenih svim razredima prometnog opterećenja, Zagreb, Građevinski institut.
  Fučić B., Palković B. (1986), Utjecaj slobodnog bitumena na učestalost pukotina u asfaltu, Zbornik radova XII. Kongresa Saveza za puteve Jugoslavije, Budva-Bečići
  Palković B., Nesek J., Čalogović V. (1990), Razrada laboratorijskog uređaja za mjerenje sile trenja, Zbornik radova IV. jugoslavenskog simpozija o bitumenu i asfaltu, Dubrovnik
  Fučić B., Kićevac Z., Palković B., Schwabe Ž., Vojnić Ž. (1990), Veza ispucalosti i sastava asfalta poletno-sletne staze aerodroma Zagreb, Zbornik radova IV. jugoslavenskog simpozija o bitumenu i asfaltu, Dubrovnik, str. 217-225.
  Babić B., Mintas I., Trkmić H., Palković B.(1992), Sadržaj šupljina i vodopropusnost zrnatih kamenih materijala za nevezane nosive slojeve kolničke konstrukcije, Ceste i mostovi, 11 -12 (38)
  Zlatarić D., Mintas I., Palković B., Tomljanović Z., Habun B. (1995), Pijesak stabiliziran bitumenom, Zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa o cestama, Opatija
  Sršen M., Ramljak Z., Palković B., Ladika J., Turčić N., New Techniques for Pavament Strengthening and Maintenance, National Report, Croatia – Question IV, Proceedings of the PIARC XXth World Road Congress, Montreal, Canada, 1995
  Palković B. (1998.), Superpave specifikacije za bitumen, CIM 7-12 (44)
  Krnić L., Peček N., Palković B, Inter-laboratory testing for determination of stone aggregat grain size distribution, Zbornik radova Međunarodno savjetovanje – Kompetentnost laboratorija, Cavtat, 2005
  Palković B., Peček N., Besedeš D., Okvir tehničkog propisa za asfalt, Slovenien Asphalt Pavement Association, Technical Regulative and Standardization, 10th Colloquium on Asphalt and Bitumen, Kranjska Gora, 2005.
  Palković B. (2007.), Ususret novom tehničkom propisu za bitumenske mješavine, CIM 3 (53)
  Palković B. (2008.), Obveze proizvođača asfalta prema normama HR EN 13108-20 i HRN EN 13108-21, CIM 1 (54).
 • B. Važniji projekti i aktivnosti
  Tehnološki nadzor nad izvedbom asfalta na dionoci autoceste Ivanja reka-Lipovljani i Lipovljani-Okučani (1987. do 1984.)
  Izrada Studije o mogućnosti primjene karbonatnog drobljenog pijeska za izradu habajućih slojeva asfalta namijenjenih cestama svih razreda prometnih opterećenja, Zagreb, 1985.
  Izrada Izvještaja IGH u sklopu interlaboratorijskom ispitivanju asfalta u 15 europskih istraživačkih organizacija "Report on RILEM Interlaboratory Test Program - Part 1" u sklopu tehničkog odbora RILEM, TC 101-BAT Bitumen and Asphalt Testing, Working Group C "Significant Test for Asphalt Pavements", Zagreb, 1992.
  Izrada tehničkih uvjeta za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama, te izrada Izrada projekta i kontrola izvedbe pokusnog polja za provedbu homologacije boja i opreme za izvođenje horizontalne signalizacije na cestama Republike Hrvatske, Zagreb 1993.
  Izrada tehničkih uvjeta izvedbe asfalterskih radova, hidroizolacije cestovnih objekata i tunela u sklopu Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste, Zagreb 2001.
  Izrada tehničkih uvjeta za izvedbu habajućeg sloja od SMA na autocesti Rijeka-Zagreb, dionica Karlovac – Vukova gorica (2001.)
  Rad u tehničkom odboru HZN/TO 525 za hidroizolacije i HZN/TO 533 za kolničke konstrukcije (2001. do 2013.)
  Sudjelovanje u Projektu FEHRL-a, SPENS (Sustainable Pavements for European new member States), radne grupe WP3 i WP4 (2007. do 2009.)
  Izrada tehničkih uvjeta za izvedbu asfalterskih radova u sklopu rekonstrukcije uzletno -sletne staze i ostalih manevarskih površina zračne luke Zagreb
  Član radne grupe za izradu projekta HC – „Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“.
  Član Povjerenstva za izradu tehničkog propisa za asfaltne kolnike, MGPU.
 • Stručna predavanja:
  „Asfalt i Direktiva za građevne proizvode“; „VIA-VITA“, Zagreb, 2008.
  „Guma u asfaltu“; Seminar Dani prometnica 2010 – Građevinski fakultet Zagreb, Zagreb i Split, 2010.
  „Niskotemperaturni asfalt“; Seminar „“Održavanje cesta 2010“, Hrvatski cestar, Opatija, 2010.
  „Europske norme za bitumenske trake“; Seminar „Hidroizolacije“, DGIZ, Zagreb, 2011.
  „Asfalt- zakonska i tehnička regulativa“; Hrvatsko asfaltersko društvo, Zagreb 2011.
  „Obnova asfaltnog dijela uzletno-sletne staze Zračne luke Zagreb“; Seminar „Dani prometnica 2012“ – Građevinski fakultet Zagreb, Zagreb, 2012.
  „Uporaba reciklažnog asfaltnog agregata prema zahtjevima europskih norma za asfalt“; Seminar „Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva“, HKIG, Opatija, 2012.
  „Razrada tehničkih svojstava građevnih proizvoda za proizvodnju bitumenskih mješavina i zahtjevi za izvedbu asfaltnih kolnika“; Seminar „“Održavanje cesta 2012“, Hrvatski cestar, Šibenik, 2012.
  „Hidroizolacija cestovnih objekata – HRN EN 14695 i ETAG 033“; Seminar „Hidroizolacije“, DGIZ, Zagreb, 2013.
  „Uporaba niskotemperaturnog i reciklažnog asfalta na gradskim prometnicama“; Seminar „Održavanje gradskih prometnica“, HKIG, Zagreb, 2013.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr