Prof. Cesare Sangiorgi (I), University of Bologna

profesor na Sveučilištu Bolonja

Prof. Gabriele Tebaldi (I), University of Parma

profesor na Univerzitetu u Parmi​

Prof. Michael P. Wistuba (D), TU Braunschweig

profesor na TU Braunschweig

Prof. Miroslav Šimun, TVZ

profesor na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Prof. Tatjana Rukavina, Građevinski fakultet Zagreb

profesor na Zavodu za prometnice na Zagrebačkom Građevinskom fakultetu

Siniša Košček, Colas Hrvatska

predsjednik uprave Colas Hrvatska​

Siobhan McKelvey (B), Eurobitume

direktorica Eurobitume

Slovenko Henigman (SLO), Udruga asfaltera Slovenije

predsjednik Udruge asfaltera Slovenije

Tatjana Đaković Alavanja, Hrvatske željeznice

voditelj nabave na Hrvatskim željeznicama

Tomislav Šafran, ViaTest d.o.o.

direktor u tvrki ViaTest d.o.o.

Velimir Lacković, Colas Hrvatska

voditelj laboratorija u Colas Hrvatska

Xavier Carbonneau (F), Colas Francuska

Colas Francuska​

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr