Stručno usavršavanje

PROGRAM za 2019. godinu

Seminari i savjetovanja:
Seminar Asfaltni kolnici 2019
Radionice:
za sada nema u planu
Stručna putovanja:
za sada nema u planu

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Radnička cesta 32/III
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr