10.01.2024

Manifesto Europske asocijacije za asfaltne kolnike povodom njezine 50-godišnjice

Vizija Europske asocijacije za asfaltne kolnike za budućnost je jasna: osigurati prosperitetno društvo povezano kroz sigurne, održive i otporne cestovne mreže. Da bi to postigla, EAPA poziva sve zainteresirane strane u sektoru asfaltnih cesta da zajedno rade na postizanju zajedničkih ciljeva.

1. Uzimanje u obzir emisije CO2 u strategijama održavanja cesta: EAPA potiče europske nacionalne i regionalne cestovne uprave da u određivanju strategija i politika održavanja cestovnih mreža uzimaju u obzir emisiju CO2 od cestovnih vozila.

2. Održiva rješenja: EAPA potiče promociju održivih rješenja u gradnji i održavanju cesta. To uključuje strategije koje prihvaćaju održivost, principe kružnog gospodarstva, eko-projektiranje i kvalitetu  korištenjem starog uklonjenog asfalta i korištenjem tehnologija nisko-temperaturnog asfalta.

3. Odgovorno korištenje asfalta: EAPA poziva na uspostavljanje regulative koja kategorizira stari asfalt kao vrijedni resurs a ne otpad. To bi omogućilo ponovno korištenje starog uklonjenog asfalta u proizvodnji asfalta ili drugim primjenama, doprinoseći održivosti i kružnom gospodarstvu.

4. Oprez u dodavanju novih komponenti: Da se održi ispravnost asfalta, EAPA savjetuje uključivanje samo pažljivo odabranih komponenti u asfaltne mješavine. Rigorozni proces procjene rizika mora osigurati da se ne kompromitira cirkularnost, zdravlje i sigurnost, utjecaj na okoliš, vrijednost za novac, tehničke performanse i  konkurentnost.

5. Prihvaćanje digitalne transformacije (Asfalt 4.0): EAPA potiče asfaltnu industriju da prihvati digitalnu transformaciju (Asfalt 4.0) kako bi poboljšala učinkovitost, produktivnost, kvalitetu, održivost i sveukupno iskustvo korisnika.

6. Inovacije za mobilnost u budućnosti: EAPA prepoznaje važnost inovacija kao što su ugrađeni senzori, kolnici koji prikupljaju energiju i sustavi za komunikaciju vozilo-cesta. Te inovacije će omogućiti prijelaz na novu mobilnost na cestama i razvoj povezanih, automatiziranih, električnih teških vozila.

7. Nabava koja potiče inovacije: EAPA podupire zajedničko razumijevanje  u području nabave širom EU koja daje prioritet inovativnim rješenjima u odnosu na najniže početne cijene.

8. Zelene i digitalne inicijative: EAPA traži načine da sektor postane atraktivan mlađim generacijama uvođenjem zelenih i digitalnih tehnologija.

9. Suradnja s akademskim ustanovama: EAPA namjerava potaknuti čvršće veze s akademskim ustanovama i istraživačima kako bi se osiguralo njihovo usklađivanje s potrebama industrije i rezultiralo praktičnim primjenama.​
02.01.2024

- Da li ste znali da……

·       1. Europska cestovna mreža se sastoji nacionalnih cesta (ceste za motorna vozila), regionalnih cesta i lokalnih cesta. Ukupna dužina tih cesta je oko 5.5 milijuna kilometara, od čega je više od 80.000 km klasificirano kao ceste isključivo za motorna vozila.

·       2. Danas više od 80% motoriziranog putničkog prometa na kopnu koristi ceste – pri tome ne uzimajući u obzir bicikliste i pješake.

·       3. Više od 70% ukupnog prijevoza tereta na kopnu u Europskoj uniji se prevozi po cestama.

·       4. Više od 90% europske cestovne mreže je asfaltirano.

·      5.  Više od 10.000 kompanija u Europi se bavi proizvodnjom i ugradnjom asfalta.

·       6. Asfaltni kolnici se lagano održavaju, brzo grade i osiguravaju sigurnu i tihu vožnju.

·       7. Asfalt se može na kraju svog vijeka služnosti 100% ponovo koristiti za izvedbu novih cesta.

·       8. U nekim europskim zemljama već sada više od 90% uklonjenog asfalta postaje integralni dio novih kolnika.

·       9. U Europi je više od 4.000 asfaltnih baza koje proizvode oko 300 milijuna tona asfaltnog materijala za kolnike godišnje.

·       10. Europska asfaltna industrija zapošljava oko 180.000 ljudi.

11. Asfaltni materijal za kolnike je precizan inženjerski proizvod koji se težinski sastoji od 95% kamena, pijeska i filera i 5% bitumena, proizvoda iz nafte.
16.09.2017

Cestovni sektor pokreće oporavak ukupnog europskog građevinoskog sektora

Europskom tržištu gradnje cesta se predviđa snažan rast do 2019., jer oporavak gospodarstava potiče građevinski sektor, stvarajući investicije i radna mjesta. Zadnje izvještaj Euroconstruct-a predviđa za europski građevinski sektor povećanje brojki u odnosu na prethodni izvještaj iz studenog. Sada predviđaju da će ukupni europski građevinski sektor u 19 promatranih europskih zemalja rasti po stopi od 7,5% od 2016. do 2019. u odnosu na prethodnuo predviđanje od 6,5%. Po sektorima, dva sektora koja predvode oporavak su niskogradnja i stanogradnja; niskogradnja je potaknuta radovima na cestama, željeznici i telekomunikacijama.

“Europsko tržište je mnogo stabilnije sada nego 2007., prije krize. Kada promatramo cjelokupni građevinski sektor u 19 navedenih zemalja, razina je još uvijek 15% ispod one u 2007. Ali kada se izuzme Španjolska, vidi se velika promjena – u preostalih 18 zemalja vidi se da se tržište oporavilo od krize,” naglasio je Oebele Vries, zamjenik direktora Nizozemskog ekonomskog instituta za građenje i stanovanje. “I ako isključimo i Italiju, vidimo da u preostalih 17 zemalja visina građevinskih aktivnosti premašuje razine prije krize.”

Međutim, neki stručnjaci savjetuju oprez. Njemačka, europsko najveće građevinsko, stagnira i očekuje se da se razina aktivnosti zadrži s jedva primjetnim porastom tijekom 2018. i 2019.


18.10.2016

Industrije cestovnih kolnika naglašavaju mogućnost ogromnog smanjenja emisije CO2 kroz dobro održavanje i poboljšanje stanja cesta

Godišnje se emisija CO2 uzrokovana cestovnim transportom može smanjiti za gotovo 28 milijuna tona – nemojmo odbacivati tu mogućnost!

23.01.2015

Zelena javna nabava

Europske javne ustanove su veliki potrošači i trebale bi biti važni korisnici "zelene javne nabave". Korištenjem njihove kupovne snage da odabere proizvode, usluge ili radove koji su „prijateljski“ prema okolišu, one mogu dati važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji – ono što se naziva zelena javna nabava. Iako je zelena javna nabava dobrovoljni instrument, ima ključnu ulogu u naporima Europske unije da postane gospodarstvo više učinkovito u pogledu resursa. Zelena javna nabava može pomoći u poticanju kritične mase zahtjeva za održivijim proizvodima i uslugama koji bi inače teško došli na tržište. Zelena javna nabava je stoga snažan poticaj za eko-inovacije.
22.01.2015

U SAD-u ponovno povećana upotreba recikliranog asfalta

Korištenje recikliranog asfalta u SAD-u se povećalo tijekom 2013., navedeno je u zadnjem izvještaju američke Nacionalne asocijacije za asfaltne kolnike (NAPA). U izvještaju se navodi da je više od 73 milijuna tona starog asfalta i 1.7 milijuna tona bitumenske šindre korišteno za proizvodnju novih asfaltnih mješavina u Sjedinjenim američkim državama tijekom 2013. godine. Korištenje recikliranog asfaltnog materijala dovelo je do ušteda od oko 2 bilijuna US dolara u odnosu na korištenje samo novih materijala.
10.12.2014

Razvoj tržišta nisko-temperaturnih asfalta u Velikoj Britaniji

Novi razvoj nisko-temperaturnih asfalta nudi koristi u pogledu troškova i zaštite okoliša

Dr Nizar Ghazireh (Lafarge Tarmac)
& Dennis Day (Nynas Bitumen)

Tehnologija nisko-temperaturnih asfalta (LTA) ima značajan potencijal u pogledu smanjenja emisije ugljika kod gradnje cesta. Niže temperature koje se koriste u proizvodnji tih materijala znače manju potrošnju energije i time manju emisiju, što stvara bolje uvjete rada i rezultira manjim utjecajem na okoliš.
08.06.2014

IRF Geneva isiče potrebu povećanja sigurnosti na cestama: prioritet za sve zemlje

Služeći kao temelj za UN desetljeće akcije za povećanje sigurnost na cestama (2011.-2020.), Izvješće o globalnom stanju uključuje ključne informacije o sigurnosti na cestama u 182 zemlje, koje zajedno imaju gotovo 99% svjetske populacije. U izvješću se navodi da je ukupni broj poginulih na cestama u svijetu i dalje neprihvatljivo visok.
17.05.2014

Osnovne činjenice o nisko-temperaturnim asfaltima

Nisko-temperaturni asfalt (WMA) uključuje široki raspon tehnologija koje poboljšavaju proizvodnju i ugradnju asfalta. Nisko-temperaturni asfalti mogu se proizvoditi i ugrađivati pri značajno nižim temperaturama nego kod vrućih asfalta. Sredinom 1990-ih nisko-temperaturne tehnologije proizvodnje asfalta su razvijene u Europi, kao reakcija na predloženi Kyoto protokol.
21.04.2014

Niskotemperaturne asfaltne mješavine s dodatkom recikliranog asfalta (RAP): Dobitna kombinacija

Korištenje nisko-temperaturne tehnologije (WMA) u proizvodnji asfaltnih mješavina u kojima se koristi reciklirani asfalt (RAP) je dobitna kombinacija u svakom pogledu. Koristi su evidentne: smanjeni troškovi za materijal i manja potrošnja goriva. Plus bolja mogućnost rada s nisko-temperaturnom mješavinom olakšana većim sadržajem recikliranog asfalta, što rezultira još većim uštedama.
15.12.2013

Govor Jean-Louis Marchanda, predsjednika EAPA, na Mesičkom kongresu o asfaltima u kolovozu 2013

U govoru je naglašena važnost proizvodnje niskotemperaturnih asfalta uz manju potrošnju energije, koja uz recikliranje čini glavne elemente održivog razvoja 
22.11.2013

Niskotemperaturni asfalti osvojili prestižnu NOVA nagradu u Americi

Nacionalna američka udruga za asfaltne kolnike​ (NAPA) primila je prestižnu 2013 NOVA nagradu od Foruma za inovacije u konstrukcijama (CIF) za svoj rad na ubrzanju razvoja i shvaćanja niskotemperaturnih asfalta. 

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr