AAPA News: Nisko-temperaturne asfaltne mješavine se ponašaju isto kao vruće asfaltne mješavine

23.11.2012
Projekt vrednovanja nisko-temperaturnih mješavina koji su zajednički provele AAPA (Australijska asocijacija za asfaltne kolnike) i Austroads (Australska uprava za ceste) je potvrdio da se nisko-temperaturne mješavine ponašaju isto kao vruće asfaltne mješavine.

AAPA and Austroads su zajednički razvili protokol za vrednovanje ponašanja obje vrste mješavina ugrađenih u cestovne kolnike. Taj je protokol primjenjen na jednom velikom projektu da bi se usporedilo ponašanje različitih nisko-temperaturnih mješavina i vrućih asfaltnih mješavina ugrađenih u završne slojeve kolnika. Cilj projekta vrednovanja nisko-temperaturnih mješavina nije bio mjerenje ponašanja nisko-temperaturnih mješavina, umjesto toga project je omogućio usporedbu ponašanja nisko-temperaturnih i vrućih asfaltnih mješavina. Rezultati ovog projecta trebaju omogućiti primjenu ovih mješavina po cijeloj Australiji.

 

Projekt vrednovanja je uključio ugradnju različitih mješavina na dionici Hume autoceste oko Melbourna. Ugradnja je izvedena pod nadzorom tri glavna proizvođača asfalta, Državne uprave za ceste i ARRB-a (Australian Road Research Board). AARB i Državna uprava za ceste su također nadgledale ispitivanja tijekom realizacije projekta sukladno protokolu, tijekom dva ljetna razdoblja.

 

Ugrađene su vruće i nisko-temperaturne mješavine koje su proizvele različite tvrtke. Te su mješavine sadržavale i različite količine recikliranog asfalta.

 

Iako je završni izvještaj još uvijek u izradi, ARRB i svi drugi uključeni u projekt su potvrdili pretpostavku da se nisko-temperaturne mješavine ponašaju isto kao vruće asfaltne mješavine.

 

Koristi od korištenja nisko-temperaturnih mješavina su višestruke, uključujući koristi za okoliš kao što je niža emisija stakleničkih plinova i mogučnost korištenja veće količine recikliranog asfalta. Nisko-temperaturne mješavine također omogućavaju bolje zbijanje, prijevoz na veće udaljenosti i bolje uvjete za radnike na ugradnji.

 

Nisko-temperaturne mješavine bi se zbog navedenih razloga trebale koristiti po cijeloj Australiji i projekt potvrđuje da se mogu koristiti bez potrebe za jedinstvenim specifikacijama za nisko-temperaturne mješavine.

 

NSW RMS su to uvažile u svojim specifikacijama i čini se da mnoge lokalne vlasti također dopuštaju korištenje nisko-temperaturnih mješavina. Za najnovije informacije o nisko-temperaturnim mješavinama može se referencirati na zadnje izdanje US National Asphalt Pavement Association (NAPA): Warm-Mix Asphalt: Best Practices.

 

Dodatne informacije o nisko-temperaturnim mješavinama mogu se pogledati na US website http://www.warmmixasphalt.com/
                                                                                                                                

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr