Hrvatsko asfaltersko društvo organiziralo je 11.12.2012. za svoje članice seminar s nekoliko tema

11.12.2012

Prezentacije sa seminara biti će dostupne u rubrici Publikacije

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr