Osnovne činjenice o nisko-temperaturnim asfaltima

17.05.2014
Nisko-temperaturni asfalt (WMA) uključuje široki raspon tehnologija koje poboljšavaju proizvodnju i ugradnju asfalta. Nisko-temperaturni asfalti mogu se proizvoditi i ugrađivati pri značajno nižim temperaturama nego kod vrućih asfalta. Sredinom 1990-ih nisko-temperaturne tehnologije proizvodnje asfalta su razvijene u Europi, kao reakcija na predloženi Kyoto protokol.

Što je nisko-temperaturni asfalt (WMA) i koliko je rasprostranjeno njegovo korištenje?

Nisko-temperaturni asfalt (WMA) uključuje široki raspon tehnologija koje poboljšavaju proizvodnju i ugradnju asfalta. Nisko-temperaturni asfalti mogu se proizvoditi i ugrađivati pri značajno nižim temperaturama nego kod vrućih asfalta. Sredinom 1990-ih nisko-temperaturne tehnologije proizvodnje asfalta su razvijene u Europi, kao reakcija na predloženi Kyoto protokol. Danas je preko četrdeset državnih cestovnih uprava u Sjedinjenim američkim državama razvilo i usvojilo specifikacije za nisko-temperaturne asfalte.

Da li niže proizvodne temperature utječu na trajnost ceste?

Nisko-temperaturne mješavine se ugrađuju pri konvencionalno prihvaćenim kriterijima gustoće za vruće asfaltne mješavine. Postizanje ciljanih gustoća je ključno za osiguranje otpornosti na pojavu kolotraga. Dodatno, niže proizvodne temperature nisko-temperaturnih asfalta rezultiraju manjim starenjem bitumena, što može smanjiti osjetljivost na pojavu temperaturnih pukotina i pukotina uslijed umora.

Da li su nisko-temperaturni asfalti troškovno učinkoviti?

Zbog toga što su temperature plamenika pri proizvodnji nisko-temperaturnog asfalta niže, potrebno je manje energije. Smanjenje potrošnje goriva je tipično u rasponu od 20-35 posto. Za neke tehnologije smanjenje goriva može biti i do 50 posto. Zbog toga što se hladnija mješavina može prevoziti na veće udaljenosti, proizvodnja je učinkovitija. Smanjenje temperature proizvodnje kod nisko-temperaturnih asfalta uštedi oko 2,5 do 4,5 litara goriva po toni asfaltne mješavine. Za ukupnu proizvodnju asfalta u Hrvatskoj u 2013. godini od 2,76 tona ušteda goriva bi bila oko 10 milijuna litara goriva.

Koje prednosti nudi nisko-temperaturni asfalt?

Emisija stakleničkih plinova: Proizvodnjom 42 milijuna tona nisko-temperaturnog asfalta u Sjedinjenim američkim državama u 2010. godini smanjena je emisija CO2 za oko 930.00 tona – što je ekvivalent emitiranja CO2  od oko 175.000 vozila.

Produžena sezona ugradnje asfalta: Nisko-temperaturni asfalti se mogu koristiti pri nižim ambijentalnim temperaturama, omogućujući na taj način raniji početak i kasniji dovršetak sezone asfalterskih radova.

Poboljšano ponašanje: nisko-temperaturni asfalti omogućavaju bolje zbijanje asfaltnih mješavina. Bolje zbijanje direktno rezultira boljim ponašanjem asfalta i produžava njegov životni vijek.

Sigurnost: Nisko-temperaturni asfalti značajno poboljšavaju radne uvjete radnika koji rade s asfaltom na gradilištu ali i na asfaltnom postrojenju. To je naročito važno pri ugradnji asfalta u tunelima zbog slabije ventilacije. Hladniji i zdraviji uvjeti rada poboljšavaju zadovoljstvo radnika i kvalitetu njihovog rada.

Da li je nisko-temperaturni asfalt stvarno „zelena“ tehnologija?

Da. Nisko-temperaturni asfalti smanjuju vidljivu emisiju i smanjuju emisiju stakleničkih plinova u odnosu na vruće asfaltne mješavine. Dodatno, potrebno je manje energije za proizvodnju asfalta, pa se čuvaju zalihe fosilnog goriva. Korištenje većih postotaka recikliranog asfalta (RAP-a) u nisko-temperaturnim asfaltima može dodatno povećati „zeleni“   utjecaj ove tehnologije.

Koliko dobro se kod nisko-temperaturnih asfalta može koristiti reciklirani asfalt (RAP)?

U nisko-temperaturnim asfaltima se može koristiti više recikliranog asfalta.

Koje vrste asfalta se mogu proizvoditi po nisko-temperaturnoj tehnologiji? 

Nisko-temperaturna tehnologija se može koristiti za proizvodnju svih vrsta asfalta: asfaltbetona, SMA i poroznih asfalta. Dodatno, nisko-temperaturni se uspješno koriste u širokom rasponu debljina. Dovoljno su trajni da se mogu koristiti i za najzahtjevnija prometna opterećenja.Da li korištenje nisko-temperaturnih asfalta iziskuje modifikacije na asfaltnom postrojenju ili u projektiranju mješavine?

Potreba za modifikacijom asfaltnog postrojenja zavisi o vrsti korištenog aditiva. Većina ih iziskuje relativno jednostavne modifikacije asfaltnog postrojenja i postupka projektiranja mješavine za dodavanje aditiva zbog smanjivanja proizvodne temperature. Ostale tehnologije, poglavito one koje uključuju tehniku upjenjivanja bitumena korištenjem vode, iziskuju nešto veće modifikacije.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr