Prašina smeđeg ugljena – gorivo za plamenike asfaltnih postrojenja

12.12.2012

U Njemačkoj ovo gorivo koristi 600 asfaltnih postrojenja i njihov broj je u stalnom porastu. Godišnja ušteda na cijeni goriva je i do 40%. Gorivo je ekološki prihvatljivo.
Navedeni posjet asfaltnim postrojenjima koja koriste ugljenu prašinu smeđeg ugljena kao goriva, može se kombinirati i s posjetom nekom interesantnom gradilištu u blizini navedenih baza.

Molim da Vaš interes iskažete mailom na adresu Hrvatskog asfalterskog društva, na mail predsjednika Društva, kao i direktno telefonskim putem. U slučaju da naše članice pokažu interes za organizacijom opisanog posjeta predmetnim bazama, datum odlaska bi mogao biti početkom travnja 2013., kada budu aktivna i gradilišta u blizini baza, koje bi uključili u posjet. 

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr