Recikliranje u Sjedinjenim američkim državama

19.09.2012

Asfaltni kolnici nisu samo najviše reciklirani i ponovno korišteni material u Americi, sada se recikliraju i ponovno koriste u preko 99% slučajeva.  Korištenje po okoliš povoljnih toplih asfaltnih mješavina naraslo je za više od 148% od 2009. do 2010. godine, trend za koji se očekuje da će se i dalje nastaviti. Recikliranjem asfaltnih kolnika i bitumenske šindre se samo u 2010. godini uštedilo 20,5 milijuna barela bitumena.


To su neki od ključnih naglasaka izvještaja Pregled proizvodnje asfaltnih kolničkih mješavina: 2009-2010. koji je obradio rezultate novo prikupljenih podataka o korištenju asfaltnih kolnika, koje je NAPA (Američka nacionalna asocijacija za asfaltne kolnike) provela kroz ugovor za USA Saveznu cestovnu administraciju. Prikupljanje podataka je obuhvatilo korištenje starih asfaltnih kolnika, reciklirane asfaltne šindre i niskotemperaturnih asfaltnih mješavina u 2009. i 2010. godini. Sva tri materijala štede nove materijale i energiju, smanjuju emisije stakleničkih plinova i poboljšavaju radne uvjete radnicima.

 

Neki od ključnih naglasaka dobivenih prikupljenim podacima:

·         Ponovno korištenje starih asfaltnih kolnika: Asfaltna industrija ostala je recikler broj jedan u Americi. Količina ponovno korištenih asfaltnih kolnika za izgradnju novih asfaltnih kolnikaje bila 56 milijuna tona u 2009. i 62,1 milijuna tona u 2010. godini. Uz pretpostavku 5% bitumena u starom asfaltnom kolniku, to predstavlja uštedu od preko 3 milijuna tona (19 milijuna barela) bitumana. Oko 96% izvoditelja su izvjestili da koriste stare asfaltne kolnike. Manje od 1% starih asfaltnih kolnika je poslano na deponije.

·         Ponovno korištenje stare asfaltne šindre: Korištenje reciklirane asfaltne šindre je poraslo sa 702.000 tona na 1,10 milijuna tona od 2009. do 2010. godine, dakle za 57%. Uz konzervativnu pretpostavku sadržaja bitumena u šindri od 20%, to predstavlja uštedu od 234.000 tona (1,5 milijuna barela) bitumena.

·         Niskotemperaturne asfaltne mješavine: Ukupna količina niskotemperaturnih asfaltnih mješavina je procijenjena na 19,2 milijuna tona u 2009. i 47,6 milijuna tona u 2010. godini. To je 148%-tni porast. Aditivi su bili oko 17% ukupne proizvodnje niskotemperaturnih asfaltnih mješavina u 2009. godini i 8% u 2010. godini.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr