Zelena javna nabava

23.01.2015
Europske javne ustanove su veliki potrošači i trebale bi biti važni korisnici "zelene javne nabave". Korištenjem njihove kupovne snage da odabere proizvode, usluge ili radove koji su „prijateljski“ prema okolišu, one mogu dati važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji – ono što se naziva zelena javna nabava. Iako je zelena javna nabava dobrovoljni instrument, ima ključnu ulogu u naporima Europske unije da postane gospodarstvo više učinkovito u pogledu resursa. Zelena javna nabava može pomoći u poticanju kritične mase zahtjeva za održivijim proizvodima i uslugama koji bi inače teško došli na tržište. Zelena javna nabava je stoga snažan poticaj za eko-inovacije.

Da bude uspješna, zelena javna nabava iziskuje jasne okolišne kriterije, koji se mogu verificirati, za proizvode i usluge. Veliki broj europskih zemalja već ima nacionalne kriterije, i sadašnji je izazov, kako je zelena javna nabava postala sve raširenija, osigurati da su kriteriji kompatibilni između zemalja članica Europske unije. 

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr