Istočna hrvatska

# Naziv tvrtke Sjedište tvrtke Telefon Lokacija Kapacitet (t/h)
1. CESTAR d.o.o. SL.BROD Sjeverna vezna cesta bb, 35000 Sl.Brod 035/270-014 Sl. Brod 120
2. EUROASFALT d.o.o. Industrijska ulica, Županja 035/638-184 Županja 120
3. OSIJEK-KOTEKS d.d. Sv. L.B.Mandića 52, 31000 Osijek 031/227-700 Lužani 150
4. OSIJEK-KOTEKS d.d. Sv. L.B.Mandića 52, 31000 Osijek 031/227-700 Nemetin 130
5. GRADNJA d.o.o. OSIJEK Ribarska 1, 31 000 Osijek 031/235-000 Petrijevci 90
6. CESTORAD VINKOVCI d.d. Duga 23, 32100 Vinkovci 032/339-250 Vinkovci 120
7. GRAVIA d.o.o. Gundulićeva 65, 31000 Osijek 031/275-800 Orahovica 140
8. PZC d.o.o. - Slavonski Brod Nikole Zrinskoga 115, 35000 Sl. Brod 035/447-366 Sl. Brod 120

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr