Istočna hrvatska

# Naziv tvrtke Sjedište tvrtke Telefon Lokacija Kapacitet (t/h)
1. STRABAG d.o.o. P. Hektorovića 2., 10000 Zagreb 01/6392-100 Sl. Brod 100
2. STRABAG d.o.o. P. Hektorovića 2., 10000 Zagreb 01/6392-100 Županja 120
3. OSIJEK-KOTEKS d.d. Sv. L.B.Mandića 52, 31000 Osijek 031/227-700 Našice 200
4. NORMA d.o.o. (u najmu baze od Gradnje) Ribarska 1, 31 000 Osijek 031/235-000 Petrijevci 90
5. CESTORAD VINKOVCI d.d. Duga 23, 32100 Vinkovci 032/339-250 Vinkovci 120
6. GRAVIA d.o.o. Gundulićeva 65, 31000 Osijek 031/275-800 Orahovica 140
7. PZC d.o.o. - Slavonski Brod Nikole Zrinskoga 115, 35000 Sl. Brod 035/447-366 Sl. Brod 120

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr