SEMINAR ASFALTNI KOLNICI 2015.

Završeno! / Finished
Datum održavanja / Date: 05.03.2015. - 06.03.2015.
Mjesto održavanja / Place: Milenij Grand hotel 4 Opatijska Cvijeta, Ul. Viktora Cara Emina 6, Opatija
Broj sudionika: 150
Broj školskih sati: 17
Broj GTR bodova: 3


PROGRAM SEMINARA ASFALTNI KOLNICI 2015

05. ožujka 2015.

09.00-09.15
Mr.sc. Miroslav Keller: Uvod u seminar

09.15-10.00
Luka Krnić: Odabir bitumenske mješavine I vrste bitumena za asfaltne slojeve

10.00-10.45
Luka Krnić: Bitumenske mješavine za ultra-tanke završne slojeve kolnika

10.45-11.30
Jean-Paul Michaut: Tankoslojni asfaltni slojevi tipa BBTM, korištenje bitumenskih emulzija za slojeve kolnika - iskustva iz Francuske

11.45-12.30
Tomislav Šafran: Sustav osiguranja kvalitete kod izvođenja asfaltnih kolnika

12.30-13.15
Maja Sekopet: Kvaliteta bitumen u Hrvatskoj i njen utjecaj na kvalitetu i ponašanje ugrađenih asfaltnih slojeva

13.15-14.00
Damir Pocrnja: Recikliranje kolnika po vrućem postupku

15.15-16.00
Maximilian Weixlbaum: Zračna luka Beč – sanacija piste 16/34

16.00-16.45
mr.sc. Mladen Fistrić: Čimbenici koji utječu na otpornost površine kolnika prema klizanju i na definiranje pripadajućih uvjeta kvalitete (dubina teksture, SRT)

17.00-17.45 dr.sc.
Miroslav Šimun: Iskustva u primjeni „ Razrade tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“, prijedlozi izmjena i dopuna

17.45-18.30
Tomislav Šafran: Razlike između empirijskog i fundamentalnog pristupa projektiranju asfaltnog kolnika

06. ožujka 2014.

08.15-09.00
Dr.sc. Neven Šimac: Transportna politika EU u odnosu na cestovne infrastrukture s posebnim osvrtom na Hrvatsku

09.00-10.00
Jürg Moser: Proizvodnja i tehnologije asfalta s dodatkom recikliranog asfalta i niskotemperaturni asfalti

10.00-10.45
dr.sc. Vladimir Skendrović: Donošenje odluka u postupcima mirenja/arbitraže, primjeri iz prakse

10.45-11.00
Pauza za kavu

11.00-11.30
Luka Krnić: Primjena prirodnog bitumena u asfaltnim mješavinama, dvogodišnje iskustvo s probne dionice na državnoj cesti D8

11.30-12.15
Danko Fundurulja: Gospodarenje građevinskim otpadom – legislativa i praksa

12.15-13.00
Damir Stipanov: Primjena FIDIC i ostalih ugovora u gradnji/održavanju cesta – obaveze nadzorne službe

13.00-13.45
Branimir Palković: Novosti u tehničkoj i zakonskoj regulativi u području asfaltnih materijala

13.45-14.00
Podjela potvrda o pohađanju seminara

14.00-15.30
Zajednički ručak

BODOVI

Sudionici seminara ostvaruju pravo na ukupno 17 bodova, od toga 3 boda iz građevinsko-tehničke regulative.


Voditelj: Mr.sc. Miroslav Keller

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr