SEMINAR ASFALTNI KOLNICI 2019.

On-line prijava Datum održavanja: 04.04.2019. - 05.04.2019.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Radnička cesta 32/III
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr