PROIZVODNJA ASFALTA U HRVATSKOJ I EUROPI - 2014.

2014. godina
  • PROIZVODNJA ASFALTA U HRVATSKOJ

Tijekom 2014. godine na svim asfaltnim bazama u Hrvatskoj proizvedeno je i ugrađeno:

ukupno 2,30 milijuna tona asfaltnih mješavina

za izgradnju i održavanje cesta u Hrvatskoj.

Od toga je:

  • 61% proizvedenih asfaltnih mješavina ugrađeno u završne slojeve kolnika,
  •   2% mješavina u vezne slojeve kolnika i
  • 37% mješavina u nosive slojeve kolnika

Za završne slojeve kolnika su korišteni:

  • asfaltbeton (91%),
  • znatno manje SMA (7%), i
  • najmanje BBTM (2%)

Proizvodanja asfalta u 2014. godini po regijama :

- Središnja Hrvatska: 1.217.882 tone (53,1% ukupne proizvodnje)
- Istočna Hrvatska: 331.981 tona (14,4% ukupne proizvodnje)
- Istra, Primorje i Lika: 373.319 tona (16,2% ukupne proizvodnje)
- Dalmacija i Dubrovačko primorje: 375.626 tona (16,3% ukupne proizvodnje)

Najviše asfaltnog materijala u 2014. godini proizveli su:

  • Colas Hrvatska d.d. 332 tisuće tona
  • Zagrebačke ceste 226 tisuća tona            
  • Strabag d.o.o. 221 tisuća tona            

Na razini vlasničkih grupacija najviše asfalta je proizvela STRABAG GRUPA: 393,5 tisuća tona.

Proizvodnja asfalta u 2014. godini iznosi 83% proizvodnje u 2013. godini.

    PROIZVODNJA ASFALTA U EUROPSKIM ZEMLJAMA    

Kompletan izvještaj o proizvodnji asfalta u europskim zemljama - Asphalt in Figures 2014 .

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr