Proizvodnja asfalta u Hrvatskoj i Europi - 2019.

 - PROIZVODNJA ASFALTA U HRVATSKOJ

Tijekom 2019. godine na svim asfaltnim bazama u Hrvatskoj proizvedeno je i ugrađeno:

ukupno 2,62 milijuna tona asfaltnih mješavina

za izgradnju i održavanje cesta u Hrvatskoj.

Od toga je:

 • 63,7% proizvedenih asfaltnih mješavina ugrađeno u završne slojeve kolnika,

 • 3,8% mješavina u vezne slojeve kolnika i

 • 32,5% mješavina u nosive slojeve kolnika

  Za završne slojeve kolnika su korišteni:

  asfaltbeton (94%), SMA (5%), BBTM (1%)

  Proizvodanja asfalta u 2018. godini po regijama : - Središnja Hrvatska: 1.4 milijuna tona (55% ukupne proizvodnje) - Istočna Hrvatska: 0,4 milijuna tona (15% ukupne proizvodnje) - Istra, Primorje i Lika: 0,4 milijuna tona (15% ukupne proizvodnje) - Dalmacija i Dubrovačko primorje: 0,4 milijuna tona (15% ukupne proizvodnje)

  Najviše asfaltnog materijala u 2019. godini proizveli su:

  Strabag grupa 450 tisuće tona, Colas Hrvatska 254 tisuće tona, Zagrebačke ceste 199 tisuće tona, GP Krk 179 tisuće tona i Cesta Pula 146 tisuća tona.

  Proizvodnja asfalta u 2019. povećana je u odnosu ne 2018. godinu za oko 3%.

  - PROIZVODNJA ASFALTA U EUROPSKIM ZEMLJAMA

  Kompletan izvještaj o proizvodnji asfalta u europskim zemljama - Asphalt in Figures 2019 

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr