Proizvodnja asfalta u Hrvatskoj i u Europi - 2015.

2015. godina
  • PROIZVODNJA ASFALTA U HRVATSKOJ

Tijekom 2015. godine na svim asfaltnim bazama u Hrvatskoj proizvedeno je i ugrađeno:

ukupno 2,15 milijuna tona asfaltnih mješavina

za izgradnju i održavanje cesta u Hrvatskoj.

Od toga je:

  • 58,5% proizvedenih asfaltnih mješavina ugrađeno u završne slojeve kolnika,
  •  1,5% mješavina u vezne slojeve kolnika i
  • 40,0% mješavina u nosive slojeve kolnika

Za završne slojeve kolnika su korišteni:

  • asfaltbeton (92%),
  • znatno manje SMA (7,5%), i
  • najmanje BBTM (0,5%)

Proizvodanja asfalta u 2015. godini po regijama :

- Središnja Hrvatska: 1.127.926 tone (52,5% ukupne proizvodnje)
- Istočna Hrvatska: 361.691 tona (16,8% ukupne proizvodnje)
- Istra, Primorje i Lika: 357.497 tone (16,6% ukupne proizvodnje)
- Dalmacija i Dubrovačko primorje: 302.107 tona (14,1% ukupne proizvodnje)

Najviše asfaltnog materijala u 2015. godini proizveli su:

Colas Hrvatska d.d. 270 tisuća tona
Strabag grupa 241 tisuću tona
Zagrebačke ceste 215 tisuća tona            

Proizvodnja asfalta u 2015. godini iznosi 93% proizvodnje u 2014. godini.

    PROIZVODNJA ASFALTA U EUROPSKIM ZEMLJAMA    

Kompletan izvještaj o proizvodnji asfalta u europskim zemljama - Asphalt in Figures 2015 .

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr